Cenník služieb

Služby jednoduchého účtovníctva

V rámci jednoduchého účtovníctva vedieme pre klientov peňažný denník, ktorom sa chronologicky zaznamenávajú jednotlivé pohyby v členené na príjmy ovplyvňujúce a neovplyvňujúce základ dane ako aj výdavky v tomto znení. Ďalej vedieme pokladničnú knihu, knihu pohľadávokzáväzkov, majetku, cenín. V rámci potrieb je možné viesť aj daňovú evidenciu.

Služby zahrnuté v cene:

◦ Vedenie peňažného denníka, pokladničnej knihy, knihy záväzkov a pohľadávok
◦ Evidencia majetku
◦ Sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
◦ Komunikácia s úradmi
◦ Štandardné výstupy z účtovného programu
◦ V prípade potreby daňová evidencia
◦ Nastavenie systémov vedúcich k efektivite práce

Spracovanie JÚ na paušál

Počet položiek Platca DPH/Neplatca DPH, cena bez DPH v EUR
1-50 položiek – 50,00€
51-150 položiek – 100,00€
151-250 položiek – 150,00€
251-350 položiek – 220,00€
351-450 položiek – 270,00€
od 451 položiek dohoda

Ceny sú uvedené za jeden kalendárny mesiac. Minimálna cena za vedenie JÚ je
50 €/mesiac.Cena za jednu účtovnú položku/zápis 0,70 €.

Služby podvojného účtovníctva

V rámci účtovných služieb ponúkame kompletný účtovný servis – vedenie podvojného účtovníctva, kontrolu správnosti účtovných dokladov z minulých období, ako aj v prípade potreby kompletnú rekonštrukciu účtovníctva. Zabezpečujeme výstupy saldokonta pre kontroly úhrad, aktuálne po zaúčtovaní mesiaca. Kvartálny prehľad výsledku hospodárenia.

Služby zahrnuté v cene:

◦ Vedenie účtovného denníka, pokladničnej knihy, bankovej knihy, knihy záväzkov a pohľadávok
◦ Evidencia hmotného a nehmotného majetku vrátane odpisov
◦ Sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
◦ Komunikácia s úradmi (DU, ZP, SP)
◦ Štandardné výstupy z účtovného programu
◦ Nastavenie systémov vedúcich k efektivite práce

Spracovanie PÚ na paušál

Počet položiek Platca DPH/Neplatca DPH, cena bez DPH v EUR
1-50 položiek – 50,00€
51-150 položiek – 110,00€
151-250 položiek – 175,00€
251-350 položiek – 245,00€
351-450 položiek – 315,00€
od 451 položiek dohoda

Ceny sú uvedené za jeden kalendárny mesiac. Minimálna cena za vedenie PÚ je
50 €/mesiac
.Cena za jednu účtovnú položku/zápis 0,80 €.

Služby účtované osobitne

Ročná účtovná závierka vrátane všetkých príloh (podvojné účtovníctvo) od 150€ (podľa rozsahu a náročnosti)
Ročná účtovná závierka vrátanie všetkých príloh (jednoduché účtovníctvo) od 60 € (podľa rozsahu a náročnosti)
Evidencia a daňové priznanie k DPH 15€, kontrolný výkaz DPH 15€, minimálna sadzba za spracovanie DPH 50€
Súhrnný výkaz DPH 20€/ks (platí pre cenu podľa počtu položiek)
Daň z motorových vozidiel 15€ / vozidlo
Spracovanie mzdy 10€ / zamestnanec
Prihlásenie/odhlásenie zamestnávateľa do/z poisťovní 10€
Prihlásenie/odhlásenie zamestnanca do/z poisťovní 10€ / zamestnanec

Ročné hlásenie k dani z príjmov zo závislej činnosti 10€ / zamestnanec
Vypracovanie DP typ A/zamestnancom 15€ / zamestnanec
Štatistické výkazy, reporty, prehľady podľa potrieb – cena dohodou
Vedenie skladu podľa rozsahu a náročnosti – cena dohodou
Príprava podkladov pre banku/nebankovku – 10€
Žiadosti o platbu z UPSVaR pri schválení dohody – 20€/osoba
Kniha jázdcena dohodou
INTRASTATcena dohodou
Daň z nehnuteľnosti cena dohodou
Starostlivosť o úhrady klientov v rámci došlých fa a odvodov – cena dohodou
Konzultačné a poradenské služby nad rámec – od 15€ / hod.

Kontaktujte nás

Sídlo firmy

Účtovník PO, s. r. o.
Suchoňova 13709/1
Prešov 080 05

Napíšte nám

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok 8:00 – 18:00

Záujem o službu

(povolené formáty jpg, jpeg, png, gif, pdf, xls, doc, txt.)

CAPTCHA image

Pomáha nám to predchádzať spamu, ďakujeme.